Видин Новини

Община Видин провежда анкетно проучване за разработването на План за интегрирано развитие и Общ устройствен план

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. и Общ устройствен план (ОУП) на Община Видин. При изработване на Общия устройствен план ще се вземат под внимание регионалните […]