Враца Новини

Мездра стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

В изпълнение на Закона за социалните услуги от 22.03.2021 г. Община Мездра стартира предоставянето на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред […]

Видин Новини

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е разкрита в Белоградчик

Целта е обезпечаване на дейностите по предоставяне на грижи в домашна среда. Новата услуга ще допълва останалите социални услуги, предоставяни от общината в подкрепа на нуждаещите се, като включва почасова подкрепа в домашна среда, съобразно предварително изготвена оценка на потребностите на потребителите. Услугата се предоставя на хора в над трудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, […]

Новини

Община Мездра разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“

През 2021 г. Община Мездра разкрива нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. Тя е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“. […]