Новини

Животновъдите получиха над 170 хил. лева за реализацията на българско говеждо месо

ДФ „Земеделие“ изплати 170 100 лв. на 62 стопани по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – […]