Видин Новини

Кметът на Видин връчи трудовите договори на назначени по проект „Заедно за по-добър живот“

Организираното по този повод събитие бе открито от Борислава Борисова, заместник-кмет на Община Видин. Тя съобщи, че общо 15 лица започват работа в рамките на проекта, който се изпълнява по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той се реализира за период от 24 месеца, като стартира на 3.06.2019 […]

Видин Новини

РЗОК-Видин сключи договор с МБАЛ „Света Петка“ за PCR-лаборатория

На 29.12.2020г. Районната здравноосигурителна каса сключи договор с МБАЛ „Св. Петка“, гр. Видин за извършване на високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ), а именно „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ към пакет „Клинична микробиология“, съобщиха от РЗОК-Видин. Важно е да отбележим, че в лечебното заведение ще се извършват изследвания на здравноосигурени лица, на които е издадено […]

Видин Новини

Подписаха договора за Синагогата

Подписаха договора за инженеринг по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, съобщиха от Община Видин. Подписите си под документа сложиха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, от страна на Възложителя, и Андрей Тодоров, представляващ ДЗЗД „Паскен 2020“, от страна на Изпълнителя. Събитието се състоя в […]