Видин Новини

Изплатени средства в извънболничната помощ

На 13 ноември 2020г, Районната здравноосигурителна каса извърши извънредни плащания за извънболничната медицинска помощ, както следва: За договорните партньори в първичната медицинска помощ изплатените средства са в размер на 421 974лв. Изплатената сума отразява отчетената дейност за месец ноември в размер на 293 498лв., както и извънредни плащания в размер на 128 476лв.  Извънредните плащания […]