Новините МС

Любопитно: Мистичното учение Кабала

Кабала е школата на мислене с юдейски произход и името означава ,, традиция‘‘. Кабала преподава форма на гностицизъм, в която практикуващите се стремят да открият божественост в себе си. На български език книгите са известни като „Битие“, „Изход“, „Левит“, „Числа“ и „Второзаконие“. Подобно на Библията се твърди, че Кабала съдържа скрити мисли. Сходно кодирано познание […]