Видин Новини ТОП Новини

Община Видин: „Не се предвижда повишаване на налозите“

На редовното заседание на Общинския съвет, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Общината, тъй като настоящата е приета през 2008 г. и до момента не е коригирана съгласно промените в законодателството. Приета бе и „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от […]