Видин Новини

Публикуван е проект на нова наредба на Община Видин за управление на отпадъците

Изготвянето му е продиктувано от необходимостта за синхронизиране на местната нормативна уредба с българското и европейското законодателство, както и за създаването на условия за подобряване на управлението на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на Общината, без риск за човешкото здраве и околната среда. Настоящата Наредба за управление на отпадъците е приета с Решение […]

Враца Новини

Общинският съвет в Мездра заседава за последен път през тази година

Общинският съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра, съобщиха от общинската администрация. Това решение бе взето на последната за 2020 г. сесия на местния парламент. С новата наредба се променят или допълват повече от 150 административни услуги, […]