Етикети: Не се предвижда

Община Видин: „Не се предвижда повишаване на налозите“

На редовното заседание на Общинския съвет, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Общината, тъй като настоящата е приета през 2008 г....