Видин Новини

ОБЯВА: ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ”СВЕТЛИНА-1928” СЕЛО НЕГОВАНВЦИ СВИКВА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

ОБЯВА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ”СВЕТЛИНА-1928” СЕЛО НЕГОВАНВЦИ СВИКВА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2020 г. ОТ 18:30 ЧАСА В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО. СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 1. ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО -ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОТОКОЛЧИК 2. ПРОМЯНА В УСТАВА НА ЧИТАЛИЩЕТО 3. ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА […]