Видин Новини

Видинските огнеборци припомнят правилата за пожарна безопасност

Високите дневни температури, настъпилото засушаване и изсъхналата тревна растителност създават предпоставки за бързото разпространение на възникналите пожари, които нерядко застрашават живота, здравето и имуществото на хората, и нанасят щети на околната среда. Статистиката сочи, че основна причина за огнените бедствия е човешката дейност: Изхвърляне на незагасени фасове и клечки кибрит от превозни средства; Небрежно боравене […]