Видин Новини

Община Видин проведе обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2019 г.

Събитието бе открито от председателя на Общинския съвет Генади Велков. Той отбеляза, че обсъждането се провежда във връзка с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин за периода 1.01.2019 г. – 31.12.2019 г., отчета на капиталовите разходи и отчета за състоянието […]