Видин Новини

Изтича срока за плащане на местните данъци и такси

Община Видин напомня, че на 31.10.2020г., изтича срокът за плащане на втората вноска на местните данъци и такси. До тогава физическите и юридическите лица трябва да са заплатили дължимите от тях данък сгради, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин. Считано от 1-ви […]

Новини

Плащания над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка, напомня НАП

Национална агенция за приходите (НАП) обръща специално внимание на бизнеса, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция подробен анализ на предаваните по дистанционната […]

Видин Новини ТОП Новини

1 400 търговци в страната получиха разрешение за неотложно плащане по време на извънредното положение

От 21 май НАП възобновява изпълнението за закъснели плащания, съобщават от видинския офис на приходната агенция. 1 400 дружества са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение, от които само три са регистрирани във Видинска област. Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията […]