Видин Новини

Община Видин провежда анкетно проучване за разработването на План за интегрирано развитие и Общ устройствен план

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. и Общ устройствен план (ОУП) на Община Видин. При изработване на Общия устройствен план ще се вземат под внимание регионалните […]

Видин Новини ТОП Новини

Община Видин: „Не се предвижда повишаване на налозите“

На редовното заседание на Общинския съвет, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Общината, тъй като настоящата е приета през 2008 г. и до момента не е коригирана съгласно промените в законодателството. Приета бе и „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от […]