Монтана Новини

В Монтана изпраща призовки и съдебни книжа чрез Системата за сигурно електронно връчване

Окръжен съд – Монтана уведомява гражданите, че от началото на 2021 г. могат да използват Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавна агенция „Електронно управление“. Това дава възможност на страните по дела в Окръжен съд – Монтана за бързо и сигурно връчване и получаване на призовки и съдебни книжа като е гарантирано удостоверяване на […]