Видин Новини

Видински ученици в онлайн програми за превенция на употребата на психоактивни вещества

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и разработване и прилагане на превантивни програми за деца и млади хора, базирани на добри европейски практики. В град Видин стартираха две Национални програми за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици. Едната е за 5-7 клас, с название „Кодово име ‘Живот”, […]