Етикети: Рибарство и аквакултури

Министерство на земеделието, храните и горите със спешни мерки в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020, които да подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 икономически оператори и работещи в сектор „Рибарство и аквакултури“. След дълъг преговорен процес с Европейската комисия, Управляващият орган на...