Видин Новини

Община Видин обяви старта на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради”

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Това съобщиха от Община Видин. На начална пресконференция проектът […]

Видин Добро утро, Северозапад ТОП Новини

След години мъчение: Домовете на хората в Нов път са сухи (Добро утро, Северозапад)

В рубриката „Желан Дом“, разговаряхме с заместник кметът на Видин – Светослав Скорчев. ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ.. В ПРЕДАВАНЕТО ИМА ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ…