Новини

Народното събрание одобри доброволната военна служба

Депутатите гласуваха доброволната военна служба. Всеки до 40-годишна възраст ще може да служи във Въоръжените сили за срок до 6 месеца. Срочната служба включва начална военна подготовка, специална, изпълнение на задачи в състава на военни формирования на въоръжените сили като на резервистите се полага платен отпуск от осем работни дни. При привеждане на въоръжените сили […]