Видин Новини

Изследване: Липсата на работни места и ниските доходи са основните проблеми на младите хора в област Видин

Според резултатите от извършено проучване на неправителствената организация „Видински фонд“ Читалища“ и реализиран анкетен анализ на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места в областта. Изследваното е направено в рамките на проект „Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места на област Видин“, реализиран от „Видински фонд „Читалища“ […]